Haveplaner

Mange afholder sig fra at få lavet en haveplan fra start. Det er en udgift, som man helst vil spare. Men det er dyrt at spilde penge på planter, der dør – eller at anlægge en have, der ikke fungerer.

Godt havedesign sparer penge i længden. Ved at investere i en haveplan fra start, får man den rigtige ramme.

Du behøver ikke nødvendigvis at omlægge hele haven på een gang.

Med en god haveplan i hånden kan du skabe haven lidt ad gangen i dit eget tempo.

Jeg har speciale i design af små haver med fokus på rum i haven.

I mine haveplaner lægger jeg vægt på en forholdsvis stram grundstruktur med klare linjer og forløb i haven. Ved design af havens bede kombinerer jeg planter i mindre grupper, der gentages flere steder.

Jeg arbejder indenfor farveskalaerne hvid, lysegul, rosa, lilla og bordeaux, men ikke i orange, røde og gule toner.

Jeg lægger vægt på, at der skabes sammenhæng mellem havens bede, selv om farvetemaerne i de enkelte bede varierer, således at havens helhed fremstår sammenhængende og harmonisk.

EN HAVEPLAN FRA BONNIE HALL

 • Kunne I tænke jer, at hus og have hang bedre sammen?
 • Kunne I tænke jer en smuk have, som ikke kræver meget arbejde?
 • Har I svært ved at skabe hyggelig rum i haven?
 • Mangler I hyggelige siddepladser i haven?
Haveplan

En haveplan.

En haveplan er en detaljeret og målbar, farvelagt tegning af haven.

I haveplanen indgår havens linjer og forløb, herunder havens rum, stier, siddepladser, samt strukturelle elementer, fx. en pergola og havedam Vedrørende beplantning indgår altid havens større beplantning i form af træer, buske og klatreplanter.

Til haveplanen får I desuden en vejledningsrapport, der typisk fylder 8-12 sider. Rapporten beskriver hvert haverum for sig og illustrerer haveplanens elementer, belægning og træer. Rapporten indeholder desuden en generel vejledning til plantning og vedligeholdelse af havens træer og planter.

Haveplanen kan desuden også omfatte indholdet i de enkelte bede i form af illustrerede plantelister eller bedplaner.

I har mulighed for at bestille haveplanens plantelister og bedplaner i forbindelse haveplanen eller efterfølgende, når I har den grundlæggende del af haveplanen på plads.

Praktisk information vedr. haveplaner.

Haveplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af jeres egen opmåling af haven.

Haveplaner og bedplaner tegnes i hånden på kraftigt tegnepapir i A3-format og lamineres, så I kan tage den med i haven uden at beskadige den.

Rapporten og plantelister printes vedlægges de laminerede planer.

Ved bestilling at både strukturel haveplan og plantelister og bedplaner fra start, kommer jeg desuden til et midvejsmøde hos jer, hvor vi gennemgår planen og I har mulighed for at ønske ændringer.

Haveplan og eventuelt tilhørende plantelister og bedplaner sendes i en kraftig kartonmappe.

PRISER

Haveplan uden plantelister eller bedplaner

.

Det, du får:

 • En strukturel målbar haveplan
 • Tilhørende vejledningsrapport

Prisen for en haveplan afhænger af havens størrelse og ønsket detaljeringsgrad.

En  haveplan til en mindre have på op til 800 m2 koster omkring 8.900 kr. inkl. moms.

Prisen for en haveplan for et udsnit af en have, fx. området ved terrassen starter fra 5.600kr. inkl. moms.

Ved større haver eller et ønske om en høj detaljeringsgrad, stiger prisen forholdsmæssigt.

Priserne er inkl. et formøde i forbindelse med haveplanen.

Såfremt det ønskes, kan der aftales et midvejsmøde, hvor skitsen gennemgås med mulighed for ændringer før planen rentegnes. Et midvejsmøde er ikke indeholdt i denne pakke, men kan tilkøbes, hvis det ønskes. Merprisen for et midvejsmøde er 1.200 kr.

I forbindelse med formødet og et eventuelt midvejsmøde pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

Haveplan med tilhørende plantelister

.

Det, du får:

 • En strukturel målbar haveplan
 • Tilhørende vejledningsrapport
 • Illustreret planteliste til havens bede

Prisen for en haveplan for en mindre have på til 800 m2. med tilhørende illustrerede plantelister koster omkring 11.600 kr.

Ved større haver eller et ønske om en høj detaljeringsgrad, stiger prisen forholdsmæssigt.

Prisen er inkl. et formøde, hvor haveskitsen gennemgås før rentegning.

Denne pakke er ikke inkl. midvejsmøde, men dette kan tilkøbes efter ønske.

Ved denne type haveplan er det desuden muligt at tilkøbe bedplaner og “hands-on” hjælp til at placere planterne på rette sted.

I forbindelse med formødet og et eventuelt midvejsmøde pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

Haveplan med bedplaner og plantelister

.

Det, du får:

 • En strukturel målbar haveplan
 • Tilhørende vejledningsrapport
 • Illustrerede plantelister til havens bede
 • Målbare bedplaner, der viser præcist, hvor alle havens planter skal være

Prisen for en haveplan for en mindre have på op til 800 m2. med tilhørende bedplaner og udspecificerede plantelister koster omkring 16.200 – 18.600 kr. afhængig af antal bede og typen af bede.

Ved større haver eller et ønske om en høj detaljeringsgrad, stiger prisen forholdsmæssigt.

Priserne er inkl. både et formøde og et midvejsmøde, hvor udkast til haveplanen godkendes og stil og farvekombinationer i havens bede drøftes.

I forbindelse med formøde og midvejsmøde pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

Haveplan
Haveplan

Haveplanen udarbejdes på baggrund af jeres opmåling af haven, samt et formøde, hvor jeg spørger ind til og noterer jeres ønsker og ideer.

Havesplanen viser mine forslag til havens udformning og indretning.

Haveplan fra Bonnie Hall
Haveplan

Med en haveplan i hånden kan I gå direkte igang med at skabe jeres have.

Haveplaner

Mange afholder sig fra at få lavet en haveplan fra start. Det er en udgift, som man helst vil spare. Men det er dyrt at spilde penge på planter, der dør – eller at anlægge en have, der ikke fungerer.

Godt havedesign sparer penge i længden. Ved at investere i en haveplan fra start, får man den rigtige ramme.

Du behøver ikke nødvendigvis at omlægge hele haven på een gang.

Med en god haveplan i hånden kan du skabe haven lidt ad gangen i dit eget tempo.

Jeg har speciale i design af små haver med fokus på rum i haven.

I mine haveplaner lægger jeg vægt på, at haven passer til huset – og får præcis den stemning, som du ønsker dig.

Rum i haven skaber hygge, så du føler dig godt tilpas i din have.

I forbindelse med bestilling af en fuld haveplan med tilhørende plantelister og bedplaner vil det være muligt at besøge min private have til inspiration.

EN HAVEPLAN FRA BONNIE HALL

 • Kunne I tænke jer, at hus og have hang bedre sammen?
 • Kunne I tænke jer en smuk have, som ikke kræver meget arbejde?
 • Har I svært ved at skabe hyggelig rum i haven?
 • Mangler I hyggelige siddepladser i haven?
Haveplan

PRISER

Haveplan uden plantelister eller bedplaner

.

Det, du får:

 • En strukturel målbar haveplan
 • Tilhørende vejledningsrapport

Prisen for en haveplan afhænger af havens størrelse og ønsket detaljeringsgrad.

En  haveplan til en mindre have på op til 800 m2 koster omkring 7.600 kr.

Prisen for en haveplan for et udsnit af en have, fx. området ved terrassen starter fra 5.600kr.

Ved større haver eller et ønske om en høj detaljeringsgrad, stiger prisen forholdsmæssigt.

Priserne er inkl. et formøde i forbindelse med haveplanen.

Såfremt det ønskes, kan der aftales et midvejsmøde, hvor skitsen gennemgås med mulighed for ændringer før planen rentegnes. Et midvejsmøde er ikke indeholdt i denne pakke, men kan tilkøbes, hvis det ønskes. Merprisen for et midvejsmøde er 1.200 kr.

I forbindelse med formødet og et eventuelt midvejsmøde pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

Haveplan med tilhørende plantelister

.

Det, du får:

 • En strukturel målbar haveplan
 • Tilhørende vejledningsrapport
 • Illustreret planteliste til havens bede

Prisen for en haveplan for en mindre have på til 800 m2. med tilhørende udspecificerede plantelister koster omkring 11.200 kr.

Ved større haver eller et ønske om en høj detaljeringsgrad, stiger prisen forholdsmæssigt.

Prisen er inkl. både et formøde og et midvejsmøde, hvor haveskitsen gennemgås før rentegning.

Denne pakke er ikke inkl. midvejsmøde, men dette kan tilkøbes efter ønske.

Ved denne type haveplan er det desuden muligt at tilkøbe “hands-on” hjælp til at placere planterne på rette sted.

Haveplan med bedplaner og plantelister

.

Det, du får:

 • En strukturel målbar haveplan
 • Tilhørende vejledningsrapport
 • Illustrerede plantelister til havens bede
 • Målbare bedplaner, der viser præcist, hvor alle havens planter skal være

Prisen for en haveplan for en mindre have på op til 800 m2. med tilhørende bedplaner og udspecificerede plantelister koster omkring 16.200 kr.

Ved større haver eller et ønske om en høj detaljeringsgrad, stiger prisen forholdsmæssigt.

Priserne er inkl. både et formøde og et midvejsmøde, hvor udkast til haveplanen godkendes og stil og farvekombinationer i havens bede drøftes.

I forbindelse med formøde og midvejsmøde pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

En haveplan.

En haveplan er en detaljeret og målbar, farvelagt tegning af haven.

I haveplanen indgår altid havens linjer, herunder havens rum, stier, siddepladser, havedamme, samt strukturelle elementer, fx. en pergola. Vedrørende beplantning indgår altid havens større beplantning i form af træer, buske og klatreplanter.

Haveplanen kan desuden også omfatte indholdet i de enkelte bede i form af illustreret plantelister eller bedplaner.

I har mulighed for at bestille haveplanens plantelister og bedplaner i forbindelse haveplanen eller efterfølgende, når I har den grundlæggende del af haveplanen på plads.

Praktisk information vedr. haveplaner.

Haveplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af jeres egen opmåling af haven.

Haveplanen tegnes i hånden på kraftigt tegnepapir i A3-format og lamineres, så I kan tage den med i haven uden at beskadige den.

Haveplanen sendes i en kraftig kartonmappe. Haveplanen kan evt. efterfølgende gennemgås via telefon eller ved personligt møde.

Haveplan
Haveplan

Haveplanen udarbejdes på baggrund af jeres opmåling af haven, samt et formøde, hvor jeg spørger ind til og noterer jeres ønsker og ideer.

Havesplanen viser mine forslag til havens udformning og indretning.

Haveplan fra Bonnie Hall
Haveplan

Med en haveplan i hånden kan I gå direkte igang med at skabe jeres have.