Haveplaner

.

Jeg har speciale i design af mindre haver med fokus på rum i haven.

I mine haveplaner lægger jeg vægt på en god grundstruktur med klare linjer og forløb i haven. Jeg har fokus på optimal udnyttelse af haven. Ved design af havens bede kombinerer jeg planter i mindre grupper, der gentages flere steder.

.

Jeg arbejder indenfor farveskalaerne hvid, lysegul, rosa, lilla og bordeaux, men ikke i orange, røde og gule toner.

Jeg lægger vægt på, at der skabes sammenhæng mellem havens bede, selv om farvetemaerne i de enkelte bede varierer, således at havens helhed fremstår sammenhængende og harmonisk.

EN HAVEPLAN FRA BONNIE HALL

  • Kunne I tænke jer, at hus og have hang bedre sammen?
  • Kunne I tænke jer en smuk have, som ikke kræver meget arbejde?
  • Har I svært ved at skabe hyggelig rum i haven?
  • Mangler I hyggelige siddepladser i haven?
Haveplan

.

En haveplan.

En haveplan er en detaljeret og målbar, farvelagt tegning af haven.

I haveplanen indgår havens linjer og forløb, herunder havens rum, stier, siddepladser, samt strukturelle elementer, fx. pergolaer. Hertil kommer havens beplantning med navngivning af træer, buske og klatreplanter. Det er også muligt at få udarbejdet plantesliter og bedplaner til havens bede.

Til haveplanen får I desuden en vejledningsrapport, der typisk fylder 8-12 sider. Rapporten beskriver hvert haverum for sig og illustrerer haveplanens elementer, belægning og træer. Rapporten indeholder desuden en generel vejledning til plantning og vedligeholdelse af havens træer og planter.

.

Praktisk information vedr. haveplaner.

Haveplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af jeres egen opmåling af haven. Opmåling af haven kan dog tilkøbes, hvis I ikke allerede har en grundtegning med mål – og ikke selv ønsker at opmåle haven.

Haveplaner og bedplaner tegnes i hånden på kraftigt tegnepapir i A3-format og lamineres, så I kan tage den med i haven uden at beskadige den.

Rapporten og plantelister printes vedlægges de laminerede planer.

Det er muligt at tilkøbe et midvejsmøde, hvor vi gennemgår planen før rentegning – og I har mulighed for at ønske ændringer.

Haveplan og eventuelt tilhørende plantelister og bedplaner sendes i en kraftig kartonmappe.

.

Prisen for en haveplan.

Det, du får:

  • En målbar, farvelagt og lamineret haveplan i forholdet 1:100
  • Tilhørende illustreret vejledningsrapport
  • Illustreret planteliste til havens bede
  • Målbare bedplaner til havens bede i forholder 1:50 eller 1:25

Prisen for en haveplan til en mindre have på til 800 m2. starter fra 12.800 kr.

En haveplan for et mindre udsnit af en have, fx. området ved terrassen starter fra 5.600kr. inkl. moms.

Prisen for haveplanen justeres efter havens størrelse, den ønskede detaljeringsgrad, samt kompleksiteten i havens bede.

Prisen er inkl. et formøde. Ønskes endvidere et midvejsmøde, hvor haveplanen gennemgås før rentegning, kan dette tilkøbes.

Ved denne type haveplan er det desuden muligt at tilkøbe ydelsen “hands-on” , som er hjælp til at placere planterne på rette sted.

I forbindelse med formødet og eventuelt midvejsmøde, pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

Haveplan
Haveplan

Haveplanen udarbejdes på baggrund af jeres opmåling af haven, samt et formøde, hvor jeg spørger ind til og noterer jeres ønsker og ideer.

Havesplanen viser mine forslag til havens udformning og indretning.

Haveplan fra Bonnie Hall
Haveplan

Med en haveplan i hånden kan I gå direkte igang med at skabe jeres have.