Haveplaner

.

Jeg designer haver med fokus på rum i haven.

I mine haveplaner lægger jeg vægt på en god grundstruktur med klare linjer og forløb i haven og optimal udnyttelse af haven. Ved design af havens bede kombinerer jeg planter i mindre grupper, der gentages flere steder.

.

Sammenhæng mellem havens bede er meget vigtig, selv om farvetemaerne i de enkelte bede varierer, således at havens helhed fremstår sammenhængende og harmonisk.

Du kan få et indtryk af min private have på Instagram profilen: rum_i_haven.

 • Drømmer du om en harmonisk og funktionel have?
 • Vil du gerne afskærme din have for ind- eller udkig?
 • Har du svært ved at skabe rum i haven?
 • Mangler du gode siddepladser?
 • Bruger du kun området omkring terrasen, og kommer aldrig ud i haven?
 • Vil du gerne skabe helhed i haven, men ved ikke hvordan?
 • Har du svært ved at se hvordan du kan få haven til at hænge sammen?
 • Mangler du et bed, der harmonerer i farverne og blomstrer længe?
 • Drømmer du om en pergola?
Haveplan

Haveplaner

En haveplan er en detaljeret og målbar, farvelagt tegning af haven.

I haveplanen indgår havens linjer og forløb, herunder havens rum, stier, siddepladser, samt strukturelle elementer, fx. pergolaer. Hertil kommer havens beplantning med træer, buske og klatreplanter. Efter ønske udarbejdes endvidere plantesliter og bedplaner til havens bede.

Til haveplanen får du desuden en illustreret vejledningsrapport. Rapporten beskriver hvert haverum for sig og illustrerer haveplanens elementer, belægning og træer/buske. Rapporten indeholder desuden en generel vejledning til plantning og vedligeholdelse af havens træer og planter.

.

Praktisk information vedr. haveplaner

 • Indledende formøde hos dig, hvor jeg hører om dine ønsker til haven, ser haven og tager billeder
 • Du måler haven op og sætter målene ind på en plantegning over grunden. Tegning med mål sendes til mig indenfor 14 dage (hvis du ikke selv ønsker at måle haven op, kan du tilkøbe “opmåling af haven”, så kommer jeg og gør det)
 • Jeg tegner haveplanen udefra jeres ønsker
 • Det er muligt at tilkøbe et midtvejsmøde, hvor I har mulighed for at godkende haveplanen før rentegning. Dette skal blot aftales fra start
 • Haveplanen rentegnes, farvelægges og lamineres
 • Tilhørende illustrerede vejledningsrapport udarbejdes
 • Plantelister udarbejdes og sendes til godkendelse
 • Du har mulighed for at komme med ændringsforslag til plantelisterne
 • Bedplaner udarbejdes efter godkendt plantelister
 • Haveplan, rapport, plantelister og bedplaner sendes til dig som pakke
 • Du har mulighed for at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til haveplanen

Haveplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af jeres egen opmåling af haven. Opmåling af haven kan dog tilkøbes, hvis I ikke allerede har en grundtegning med mål – og ikke selv ønsker at opmåle haven.

Haveplaner og bedplaner tegnes i hånden på kraftigt tegnepapir i A3-format og lamineres, så I kan tage den med i haven uden at beskadige den.

Rapporten og plantelister printes vedlægges de laminerede planer.

Haveplan og eventuelt tilhørende plantelister og bedplaner sendes i en kraftig kartonmappe.

KLIK her og se en tidslinje for udarbejdelse af haveplaner.

Havedesign vejledningsrapport
Haveplaner

Prisen for en haveplan

Det, du får:

 • En målbar, farvelagt og lamineret haveplan i forholdet 1:100
 • Tilhørende illustreret vejledningsrapport
 • Illustreret planteliste til havens bede
 • Målbare bedplaner til havens bede i forholder 1:50 eller 1:25

Prisen for haveplanen afhænger af havens størrelse, den ønskede detaljeringsgrad, samt kompleksiteten i havens bede.

Prisen for en haveplan til en mindre have med nogen græs og få bede vil  koste omkring 12.800 kr.

Ønskes en have uden græs og med store bed-arealer, er prisen højere, da sådan en have er ‘tæt’ og kompleks og dermed mere tidskrævende at udarbejde.

En haveplan for et mindre udsnit af en have, fx. området ved terrassen starter fra 5.600 kr. og varierer efter kompleksitet og tæthed.

Prisen er inkl. et formøde af cirka en times varighed, hvor jeg hører om jeres ønsker, ser haven og tager billeder til brug for det videre arbejde med haveplanen.

Ønskes endvidere et midvejsmøde, hvor haveplanen gennemgås før rentegning, kan dette tilkøbes. Det koster 850 kr. i timen plus kørselstillæg.

Ydelsen ‘opmåling af haven’ kan ligeledes tilkøbes, hvis du ikke selv ønsker at måle op. Det koster 850 kr. i timen plus kørselstillæg. Det tager som regel en time at måle en have op, da der skal tages mange mål, herunder havens mål, bygningenes mål, bygningernes placering, blivende træers placering mv.

Ved køb af haveplaner med plantelister og bedplaner er det desuden muligt at tilkøbe ydelsen “hands-on” , som er hjælp til at placere planterne på rette sted.

I forbindelse med formødet og eventuelt midvejsmøde, pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

Haveplanen udarbejdes på baggrund af jeres opmåling af haven, samt et formøde, hvor jeg spørger ind til og noterer jeres ønsker og ideer.

Havesplanen viser mine forslag til havens udformning og indretning.

Haveplan

Med en haveplan i hånden kan du gå direkte igang med at skabe din have.