Haveplaner

Mine haveplaner har fokus på rum i haven. Jeg lægger vægt på, at haverum og elementer er afbalancerede og harmoniske, at der er klare linjer og forløb i haven, samt en optimal udnyttelse af hele haven.

 • Drømmer du om en harmonisk og funktionel have?
 • Vil du gerne afskærme din have for ind- eller udkig?
 • Har du svært ved at skabe rum i haven?
 • Mangler du gode siddepladser?
 • Bruger du kun området omkring terrasen, og kommer aldrig ud i haven?
 • Vil du gerne skabe helhed i haven, men ved ikke hvordan?
 • Har du svært ved at se hvordan du kan få haven til at hænge sammen?
 • Mangler du et bed, der harmonerer i farverne og blomstrer længe?
 • Drømmer du om en pergola?
Haveplan

Haveplaner

En haveplan er en detaljeret og målbar, farvelagt tegning af haven.

I haveplanen indgår havens linjer og forløb, herunder havens rum, stier, siddepladser, samt strukturelle elementer, fx. pergolaer. Hertil kommer havens beplantning med træer, buske og klatreplanter. Efter ønske udarbejdes endvidere plantesliter og bedplaner til havens bede.

Til haveplanen får du desuden en illustreret vejledningsrapport. Rapporten beskriver hvert haverum for sig og illustrerer haveplanens elementer, belægning og træer/buske. Rapporten indeholder desuden en generel vejledning til plantning og vedligeholdelse af havens træer og planter.

.

Praktisk information vedr. haveplaner

 • Indledende formøde hos dig, hvor jeg hører om dine ønsker til haven, ser haven og tager billeder
 • Du måler haven op og sætter målene ind på en plantegning over grunden. Tegning med mål sendes til mig indenfor 14 dage (hvis du ikke selv ønsker at måle haven op, kan du tilkøbe “opmåling af haven”, så kommer jeg og gør det)
 • Jeg tegner et udkast til haveplanen , som vi drøfter via mail eller telefon (evt. personligt møde)
 • Haveplanen rentegnes, farvelægges og lamineres
 • Tilhørende illustrerede vejledningsrapport udarbejdes
 • Plantelister udarbejdes
 • Du får mulighed for at komme med ændringsforslag til plantelisterne
 • Bedplaner udarbejdes efter godkendt plantelister
 • Haveplan, rapport, plantelister og bedplaner sendes til dig
 • Du har mulighed for at tilkøbe et opfølgende besøg, fx. 1-2 år efter udarbejdelsen af haveplanen.

Opmåling af haven

Haveplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af din opmåling af haven. Opmåling af haven kan dog tilkøbes, hvis du ikke allerede har en grundtegning med mål – og ikke selv ønsker at opmåle haven.

Haveplaner og bedplaner tegnes i hånden på kraftigt tegnepapir i A3-format og lamineres, så I kan tage den med i haven uden at beskadige den.

Rapporten og plantelister printes vedlægges de laminerede planer.

Haveplan og eventuelt tilhørende plantelister og bedplaner sendes i en kraftig kartonmappe.

KLIK her og se en tidslinje for udarbejdelse af haveplaner.

Haveplan
Planteliste
Haveplan

Prisen for en haveplan

Det, du får:

 • En målbar, farvelagt og lamineret haveplan
 • Tilhørende illustreret vejledningsrapport
 • Illustreret planteliste til havens bede
 • Målbare bedplaner til havens bede

Prisen for haveplanen afhænger af havens størrelse, den ønskede detaljeringsgrad, samt kompleksiteten i havens bede.

Prisen på en haveplan kan variere fra 9.000 kr. og opefter.

En strukturel haveplan med illustreret vejledningsrapport til en have på 200 m2 kan koste 9.000 kr, mens en haveplan til en have på 600 m2 med illustreret vejledningsrapport, store bed-arealer inkl. plantelister og bedplaner kan koste 20.000 kr.

En haveplan til en have på cirka 800 kvm med nogen græs og få bede ligger typisk på omkring 13.000 kr. inkl. illustreret vejledningsrapport, plantelister og bedplaner.

Generelt er det min erfaring, at kunder med mindre haver ofte ønsker en tættere have med forholdsmæssigt flere detaljer end kunder med større haver. Af denne grund bliver mindre ofte forholdsmæssigt dyrere at designe end store haver.

Ønskes en have uden græs og med store bed-arealer, er prisen højere, da sådan en have er ‘tæt’ og kompleks og dermed mere tidskrævende at udarbejde. Tilsvarende vil en meget lille have koste mindre.

En haveplan for et mindre udsnit af en have, fx. området ved terrassen starter fra 6.000 kr. og varierer efter kompleksitet og tæthed.

For at kunne vurdere prisen på en haveplan, er jeg derfor nødt til at vide mere om opgaven, herunder havens størrelse, den ønskede havestil mv. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil have en bud på en haveplan.

Prisen er inkl. et formøde, hvor jeg hører om jeres ønsker, ser haven og tager billeder til brug for det videre arbejde med haveplanen.

I forbindelse med formøde tillægges et kørselstillæg på 300 kr. for kørsel indenfor Storkøbenhavn og 500 kr. udenfor Storkøbenhavn. Ved formøde på Fyn eller i Jylland beregnes kørselstillæget individuelt.

.

Tilkøb af ekstra ydelser

Ydelsen ‘opmåling af haven’ kan ligeledes tilkøbes, hvis du ikke selv ønsker at måle op. Det koster 850 kr. i timen plus kørselstillæg. Det tager som regel en time at måle en have op, da der skal tages mange mål, herunder havens mål, bygningenes mål, bygningernes placering, blivende træers placering mv.

Ved køb af haveplaner med plantelister og bedplaner er det desuden muligt at tilkøbe ydelsen “hands-on” , som er hjælp til at placere planterne på rette sted.

I forbindelse med formødet og eventuelt personligt midvejsmøde, pålægges et kørselstillæg afhængig af geografisk placering.

En opfølgende konsultation kan tilkøbes 1-2 år efter haveplanens udarbejdelse. Her drøfter vi status på  haveplanens udførsel og vedligeholdelse, samt eventuelle tilkomne nye ønsker til haven. En opfølgende konsultation varer en time og koster 1.900 kr. plus kørsel.

Haveplanen udarbejdes på baggrund af jeres opmåling af haven, samt et formøde, hvor jeg spørger ind til og noterer jeres ønsker og ideer.

Havesplanen viser mine forslag til havens udformning og indretning.

Haveplan

Med en haveplan i hånden kan du gå direkte igang med at skabe din have.