Haveplan skitse
Haveplan skitse
Inspirationsbesøg med skitse

Inspirationsbesøg med skitsetegning

Af havearkitekt Bonnie Hall

Inspirationsbesøg med skitsetegning

Hvis du har brug for ‘her og nu’ inspiration og et konkret værktøj til at etablere eller ændre indretningen i din have, så er et inspirationsbesøg med skitsetegning det rette valg for dig.

Et almindeligt inspirationsbesøg er en havevandring, hvor vi taler om indretningen af din have. Det er en mundtlig gennemgang af din have.

Et inspirationsbesøg med skitse klæder dig bedre på til at arbejde videre med din have.

Ud fra dine ønsker og i dialog med dig, kommer jeg med forslag til, hvordan jeres have kan indrettes. Herefter udarbejder jeg en skitse med de ideer til havens indretning, som vi er blevet enige om.

Jeg tilbyder to typer af denne slags besøg med forskellig varighed og detaljeringsgrad.

Din forberedelse. Du skal have en tegning klar over jeres grund med indplacering af bygninger. Det er meget vigtigt, at tegningen er korrekt og tegnet i forholdet 1:100, dvs. at 1 cm. på papiret svarer til 100 cm. i virkeligheden. Du skal have tegnet alle bygninger ind, samt andre blivende elementer, som fx. store træer. Jo mere præcis din tegning er, des mere præcis bliver mit design. Hvis din tegning ikke er klar i korrekt mål – eller mangler indplacering af blivende elementer, så går en del af min tid med at tegne dit grundplan op, før jeg kan komme igang med at lave designet. Det betyder, at haveplanen så ikke bliver lige så detaljeret, som planlagt og forventet.

Denne type inspirationsbesøg er især velegnet, hvis du ønsker forslag til ændringer i havens overordnede struktur/design.

Ved alle typer af besøg vil jeg gerne bede om, at kun husstandens medlemmer deltager.

Et 3-timers besøg koster 6.900 kr. inkl. moms. Her får du en målbar skitse af havens  grundliggende linjer i havens indretning med navngivning af havens træer og buske.

Et 4-timers besøg koster 9.200 kr. inkl. moms. Her får du udover den målbare skitse med navngivning af havens træer og buske – også planteliste(r) til havens bede.

Hertil kommer et kørselstillæg på 7 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.000 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro eller færge.