Haveplaner

Jeg designer haver med fokus på rum i haven og optimal udnyttelse af hele haven

En gennemtænkt haveplan er en god investering. Den sikrer en smuk, harmonisk og funktionel have, som giver livskvalitet i mange år fremover. Godt havedesign forhindrer, at du spilder penge og tid på halve løsninger, der ikke fungerer.

Godt havedesign skal opfylde mange forskellige behov.

  • Indrettes, så du udnytter hele haven og ikke kun en mindre del ved terrassen
  • Være smuk og funktionel – hele året
  • Afskærme for grimme ind- eller udkig
  • Have mange siddepladser, der giver anledning til at sætte sig og nyde haven fra mange forskellige vinkler
  • Skabe en harmonisk helhed med dit hus
  • Give dig og andre lyst til at gå op opdagelse
  • Sikre afskærmet opbevaring af praktiske elementer og funktionelt rod
Haveplan fra Bonnie Hall

Hvor detaljeret skal din haveplan være?

En haveplan er mit bud på, hvordan din have kan indrettes udfra dine behov og ønsker til haven.

Du kan købe haveplaner med forskellige detaljeringsgrader (og dialog-niveau). Forud for alle typer haveplaner kommer jeg til et opstartsmøde hos dig, hvor vi gennemgår haven og taler om dine ønsker til haven.

Hvis du er i tvivl om hvilken type haveplan du har brug for, så kontakt mig her.

Det er også muligt, at ønske elementer fra en ‘pakke’ i en anden ‘pakke’. Prisen for dette varierer – alt efter hvilke elementer, der ønskes tilføjet.

Basis haveplan

En basis haveplan er for dig, der blot har brug for hjælp til at få den overordnede strukturelle indretning af haven på plads.

Haveplanen udarbejdes ud fra dine behov og ønsker til haven – og indeholder havens strukturelle elementer i form af haverum, bygninger, terrasser, stier, siddepladser, pergolaer samt navngivne træer, buske og klatreplanter.

Jeg udarbejder en haveplan med mit bud på indretningen af din have og sender den med posten.

Når du har modtaget haveplanen, gennemgår vi den over telefonen.

Prisen for en basis haveplan starter fra er 12.800 kr. inkl. moms for en have op til 800 kvm.

Udvidet haveplan

En udvidet haveplan er for dig, der ønsker en mere detaljeret haveplan, der udover havens strukturelle elementer og større beplantning (træer og buske) også indeholder illustrerede plantelister til havens bede.

Plantelisterne sammensættes ud fra dine ønsker til stil og farver – og sikrer en lang blomstringsperiode, så haven er smuk og harmonisk hele sæsonen.

Når jeg har udarbejdet skitsen til din haveplan, bliver den tilsendt på mail – og vi gennemgår efterfølgende dens indhold via telefon. Du har her mulighed for at ønske justeringer i planen. Herefter færdiggøres haveplanen og plantelisterne udarbejdes og sendes til dig.

Eventuelle opklarende spørgsmål til haveplanen efter modtagelsen tages via telefon eller mail.

Prisen for en udvidet haveplan koster fra 18.500 kr. inkl. moms for en have op til 800 kvm. Prisen for mikrohaver og haveplaner helt uden græs fastsættes individuelt.

Hvis det ønskes, kan det tilkøbes illustreret vejlednings- og pasningsrapport (typisk 6-10 sider). Prisen for en rapport er 1.800-2.500 kr. inkl. moms afhængig af omfang.

Fuld haveplan

En fuld haveplan er for dig, der ønsker en meget detaljeret haveplan, hvor der er taget stilling til havens indretning ned i den mindste detalje.

Udover elementerne i basis- og udvidet haveplan, indeholder den fuld haveplan også målbare bedplaner og en illustreret vejledningsrapport.

Rapporten beskriver hvert haverum for sig og illustrerer haveplanens elementer, belægning, belysning samt beskriver haveplanens træer og buske. Rapporten indeholder desuden en generel vejledning til plantning og vedligeholdelse af havens træer og planter.

Bedplaner er målbare tegninger over hvert enkelt bed i haven. Sammen med bedplanerne får du illustrerede plantelister. I bedplanerne er der taget højde for hvert enkel plantes placering ud fra højde, farve og blomstringstidspunkt. På den måde er du sikker på, at bedene er harmoniske og sammensat på en måde, så den ønskede stil og stemning opnås.

Hvis du bestiller en fuld haveplan, så laver jeg først et skitseforslag til din haveplan, som vi gennemgår via telefon, mail eller personligt møde, alt efter dit ønske.

Når planen er som du ønsker det, bliver den rentegnet og farvelagt. Herefter udarbejdes plantelister til havens bede, som du får til godkendelse med mulighed for at ønske ændringer. Det betyder meget for mit arbejds-flow, at jeg får en hurtig tilbagemelding på plantelisterne.

Når plantelisterne er godkendt, udarbejder jeg målbare beplantningsplaner til hvert enkelt bed, så du ved præcis hvor hver enkel plante i alle havens bede skal være.

Jeg kan anbefale en god anlægsgartner, hvis du skal have hjælp til anlægget. Jeg kan stå for udvælgelse og indkøb af større træer for dig.

Prisen for en fuld haveplan er omkring 24.500 kr. inkl. moms for en have op til 800 kvm. Prisen kan dog variere afhængig af antal bede og disses størrelse.

Prisen for haveplaner til mikrohaver eller haver uden græs eller med store bed-arealer fastsættes individuelt.

Forberedelse forud for vores opstartsmøde

Til vores opstartsmøde skal du have en tegning klar. Tegningen skal indeholder grunden med hus, skur, carport og andre blivende elementer (fx. større træer). Tegningen skal enten være målbar – eller målene for alle elementers placering skal være påført. Husk at lave et par kontrolmål, hvis det er en kopi af en matrikelplan, da dennes mål til skel ikke altid stemmer overens med virkeligheden.

Hvis tegningen ikke er klar til mødet, vil jeg bede dig om at sende den til mig på mail senest sende den til mig indenfor en uge. Hvis jeg ikke modtager tegningen inden for fristen, bortfalder det lovede afleveringstidspunkt.

Ved gentagne, mislykkede forsøg på at få fremsendt manglende materiale eller få svar på spørgsmål i processen, afsluttes forløbet og der faktureres for den forbrugte tid.

Udover en tegning over grund, hus mv. skal du have en ønskeliste klar. Listen skal indeholde de elementer, som haveplanen skal indholde, samt hvilken havestil kan du godt lide. Hvis der er planter, træer eller andet, som du hader eller elsker, så er det også godt at få med.

Du er også velkomne til at sende mig billeder at haver, som du kan lide. Det kan evt. være en mappe på Pinterest, som du deler med mig. Jeg kan hurtigt afkode indholdet og sikre, at din haveplan får den ønskede stil og stemning.

Af hensyn til min planlægning, skal du senest på opstartsmødet  have taget stilling til hvilken detaljeringspakke, du ønsker.

BEMÆRK

Ved meget omfattende dialog via telefon eller mailkorrespondance i forbindelse med udarbejdelsen af haveplanen, pålægges yderligere fakturering for forbrug af ekstra timer.

I forbindelse med opstartsmødes faktureres endvidere for kørsel. Taksten er 300 kr. indenfor Storkøbenhavn og 500 kr. for øvrige Sjælland. Kørsel til Fyn og Jylland beregnes med 6 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg, samt udgift til bro/færge.

Alternativ til en haveplan

Ved lang venteliste på haveplaner, kan et alternativ være flere inspirationsbesøg, hvor vi samme arbejder os frem i processen med indretningen af din have.

Første besøg ville indeholde ideer og forslag til indretningen af din have, som ved et almindeligt inspirationsbesøg, som du kan læse mere om her.

Andet besøg kunne være opmåling, pælemarkering og snoretræk til havens rum og havens elementer. Det kunne fx. være markering af rumdeling, terrasser, drivhus, pergolaer, bede mv.

Et trejde besøg kunne herefter handle om planlægning af indholdet i bedene, evt. i kombination med tilkøb af plantelister.

Hvordan du kunne tænke dig at bruge besøgene for at være hjulpet bedst muligt på vej til at skabe din have, er helt op til dig. Ovenstående er kun forslag.

Opmåling af haven

Haveplanen udarbejdes som udgangspunkt på baggrund af din opmåling af haven. Opmåling af haven kan dog tilkøbes, hvis du ikke allerede har en grundtegning med mål – og ikke selv ønsker at opmåle haven.

En opmåling af haven koster 1.200 kr. inkl. moms. Hertil kommer et kørselstillæg, hvis opmålingen ikke sker i forbindelse med opstartsmødet.

Jeg skal have besked om et ønske om opmåling i god tid forud for opstartsmødet.

Med en haveplan i hånden har du et godt redskab til at skabe din drømmehave – i dit eget tempo