Haveplaner
Haveplaner
Haveplaner
Haveplaner

Haveplaner fra Rum i Haven

Af havearkitekt Bonnie Hall

Havenplaner – hvor starter man


Alle haveplaner starter med et indledende inspirationsbesøg, hvor vi gennemgår haven og taler om jeres ønsker til dens indretning .Ved besøget pitcher jeg ideer til havens design og indretning.

Hvad skal du gøre?

Tegning af jeres grund

Efter besøget skal I sende en tegning over jeres have til mig. Tegningen skal indeholde grunden med bygninger og andre blivende elementer (fx. større træer). Den skal enten være forholdsmæssig korrekt (så den kan skaleres op) – eller indeholde mål for alle elementers placering. Husk at lave et par kontrolmål, hvis det er en kopi af en matrikelplan. I finder en opmålingsvejledning her. Hvis I ingen matrikelplan har, så tegner jeg jeres grundplan op efter Google Earth.

I er velkomne til at sende mig billeder af haver eller planter, som I kan lide. Det kan evt. være en mappe på Pinterest, som I deler med mig.

Haveplaner


Jeg designer nutidige haver med en stram grundstruktur og frodige bede. En haveplan er mit bud på designet af jeres have ud fra jeres ønsker til indhold og stil.

En haveplan er en håndtegnet designplan af havens indretning. Den indeholder indretningen af haven med haverum, bygninger, terrasser, stier, siddepladser, pergola / pergolaer samt navngivne træer og buske. Nedenfor ses eksempler på hvordan en haveplan ser ud.

Afhængig af den ønskede detaljeringsgrad kan haveplanen også indeholde illustrerede plantelister og beplantningsplaner til havens bede. Som alternativ til en målbare beplantningsplaner, tilbyder jeg  ‘live-design’, hvor jeg designer bedet, mens jeg placerer planterne. Så skal du bare selv plante dem, hvor de er placeret (planternes gruppering og placering af afgørende for havens stil og stemning.

I har mulighed for at købe planter gennem mig med levering direkte hjem til jer.

Haveplanens format


Du modtager som udgangspunkt alle tegninger og lister som filer, du selv printer ud.

Med en haveplan får du:


 • Fil med håndtegnet designplan af havens indretning
 • Fil med haveplanen med navngivning af havens træer, buske og klatrende planter
 • Personligt midvejsmøde, hvor vi gennemgår skitsen til jeres haveplan (1 times varighed)
 • Fil med plantelister og bed-design (afhængig af aftalt detaljeringsgrad)/live-design med planteplacering

Proceduren for en haveplan

 • Vi mødes til et indledende inspirationsbesøg, hvor vi taler om jeres ønsker til havens design
 • Tilbud på haveplanen fremsendes
 • Skitse til haveplanens overordnede indretning udarbejdes
 • Midtvejsmøde med gennemgang af skitsen til haveplanen
 • Haveplanen færdiggøres med rentegning og detaljer
 • Hvis haveplanen også skal indeholde bed-design, udarbejdes plantelister og beplantningsplaner (eller der aftales live-design)
 • Filer med haveplan mv. fremsendes på mail

Haveplan havearkitekt
Havedesign haveplan
Haveskitse
Haveplan

Tilkøb af to skitseudkast

Der udarbejdes som udgangspunkt kun en skitse til haveplanen, som er mit design af jeres have. Det er dog muligt at købe to forskellige design-løsninger på indretningen af jeres have. I vælger herefter den ene af de to skitser, som rentegnes og afleveres. Bestilling af to skitser skal ske før tilbudsgivning – og i forbindelse med det indledende inspirationsbesøg.

Detail-tegning

Hvis der ønskes detail-tegninger kan dette tilkøbes for en mer-pris. Det kan fx. være detaljerede belægningsplaner (fx. med permeabel belægning) eller en mere udførlig tegning af en pergola.

Beplantningsplaner
Beplantningsplan hvidt bed
Bed-design og beplantningsplaner
Beplantningsplaner

Beplantningsplaner


I tillæg til haveplanen kan der udarbejdes målbare beplantningsplaner til havens bede. Beplantningsplaner viser, hvor hver enkel plante på plantelisten skal placeres.

Som alternativ til en beplantningsplan tilbydes ‘live’-beddesign med samtidig placering af planter.

Prisen for en haveplan


Det indledende inspirationsbesøg

Det indledende inspirationsbesøg koster 3.600 kr. inkl. moms. Hertil kommer til kørselstillæg på 6 kr. pr. kilometer, beregnet fra 2860 Søborg, samt eventuel udgift til bro/færge. Inspirationsbesøget faktureres umiddelbart efter besøget

Haveplanen

Prisen for haveplanen afhænger af havens størrelse og detaljeringsgrad og kan først vurderes efter det indledende inspirationsbesøg.

Efter inspirationsbesøget sendes tilbud for udarbejdelsen af haveplanen.