Inspirationsbesøg
Inspirationsbesøg
Inspirationsbesøg
Inspirationsbesøg

Inspirationsbesøg – med og uden skitsetegning

Af havearkitekt Bonnie Hall

Godt havedesign

Der kan være mange forskellige årsager til, at en have ikke fungerer. Meget ofte er det den grundlæggende struktur, der mangler. Hvis de overordnede linjer ikke er på plads, så bliver haven aldrig harmonisk og smuk. På den anden side får en have ikke den rigtige stemning, hvis beplantningen ikke fungerer. Indholdet i havens bede er afgørende for havens stemning.

Det er således et samspil mellem struktur og beplantning, der udgør det gode havedesign.

Jeg tilbyder tre forskellige typer af inspirationsbesøg, som du kan læse om nedenfor.

Ved alle typer af besøg vil jeg gerne bede om, at kun husstandens medlemmer deltager.

Inspirationsbesøg UDEN skitse eller efterfølgende haveplan


Et insprationsbesøg er en mundtlig gennemgang af din have, hvor vi  taler om havens indretning og de udfordringer i haven, som du gerne vil have hjælp til. Det kan være problemer med den overordnede struktur i haven – fx. hvordan du kan skabe rum i din have. Det kan også være, at du savner højde i haven, men mangler ideer til hvordan du kan gøre det. Jeg kommer også gerne med forslag til beplantning – eller generelle råd om hvordan du skal beskære eksisterende træer og buske – eller generel pasning af din have.

Du bestemmer, hvad du gerne vil have mit input og ideer til.

Denne type besøg er især velegnet, hvis du har en etableret have, som blot trænger til nogle justeringer. Du skal ikke forberede noget inden denne type inspirationsbesøg.

Besøget varer omkring 1,5-2 timer og koster 3.900 kr. inkl. moms. Hertil kommer et kørselstillæg på 7 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.800 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Inspirationsbesøg MED skitse


Jeg tilbyder også inspirationsbesøg med skitsetegning på henholdsvis 3 timer,  4 timer  og 5 timer.

Sådan foregår et ‘standard’ skitsebesøg

 • Gennemgang af haven. Jeg hører om dine ønsker til havens indretning og kommer med designforslag
 • Herefter har jeg brug for at sidde alene og skitsere mit forslag til havens indretning
 • I dialog med dig justeres linjer og design
 • Så skal jeg igen have tid til sidde alene og rentegne det strukturelle design
 • I dialog med dig navngiver jeg havens træer og buske
 • Herefter sidder jeg igen alene, mens jeg udarbejder en planteliste til havens bede
 • Plantelisten gennemgås med dig

Hvor langt vi kan nå på et 3 timers, et 4 timers og et 5 timers besøg afhænger af flere ting, herunder havens størrelse, omfanget af dialog i processen, samt om grundtegningen er korrekt tegnet, når jeg kommer (se nedenfor). En skrånende grund, der kræver niveauspring i designet, er desuden mere tidskrævende end en have uden niveauforskelle.

Små haver vil typisk skulle have et ‘tættere’ design end store haver.

For mikro og små haver vil jeg på et 3 timers besøg normalt kunne nå at skitsere designet, samt navngive havens træer og buske. Dette forudsætter dog, at den indledende gennegang begrænset til under 1 time.

Ved et 4 timers besøg vil jeg herudover typisk også at kunne nå at lave en planteliste til dig.

For mellem og større haver vil jeg på et 4 timers besøg normalt kunne nå at skitsere designet, samt navngive havens træer og buske. Dette forudsætter, at den indledende gennemgang af haven højst varer en time.

Ved et 5 timers besøg vil jeg herudover typisk også at kunne nå at lave en planteliste til dig.

Din forberedelse

Udarbejdelsen af en strukturel skitse til din haves design forudsætter, at du har forberedt en tegning over din grund med indplacering af bygninger og andre blivende elementer. Det er meget vigtigt, at tegningen er korrekt og tegnet i forholdet 1:100, dvs. at 1 cm. på papiret svarer til 100 cm. i virkeligheden. Du skal have tegnet alle bygninger ind, samt andre blivende elementer, som fx. store træer. Jo mere præcis din tegning er, des mere præcis bliver mit design.

Hvis din tegning ikke er klar i korrekt mål – eller mangler indplacering af blivende elementer, så går en del af min tid med at tegne dit grundplan op, før jeg kan komme igang med designet. Det betyder, at vi ikke når lige så langt med designet, som planlagt og forventet. Tilsvarende, hvis vi bruger meget tid på den indledende gennemgang af haven eller drøftelser i forbindelse med ønsker til udarbejdelse af detaljer i skitsen.

Inspirationsbesøg med strukturel skitsetegning er især velegnet, hvis du ønsker ændringer i havens overordnede struktur/design.

Pris

Et 3 timers besøg koster 6.900 kr. inkl. moms.

Et 4 timers besøg koster 9.200 kr. inkl. moms.

Et 5 timers besøg koster 11.500 kr. inkl. moms

Herudover betales et kørselstillæg på 7 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Efterfølgende sparring og vejledning via mail eller telefon faktures efter tidsforbrug, svarende til 1.500 kr. inkl. moms pr. time. Der faktureres pr. 30 min.

Alternativt er det muligt at booke et opfølgende besøg af en times varighed. Prisen for dette besøg er 2.500 kr. inkl. moms

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.800 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Indledende inspirationsbesøg MED efterfølgende haveplan


Der går altid et indledende inspirationsbesøg forud for en haveplan.

Ved besøget taler vi om jeres ønsker til havens indretning og stil.

Jeg kommer med nogle umiddelbare ideer til havens overordnede linjer og hvilke elementer, som ville passe til dine ønsker.  Jeg tager desuden fotos og video af din have til brug for haveplanens udarbejdelse.

Besøget er især velegnet, hvis du ønsker grundlæggende ændringer i din have. Et haveplan er det bedste redskab, hvis du har et nybygget hus – eller har overtaget en have, som du ønsker at lave ‘helt’ om. En haveplan er et gennemarbejdet design til din have. Læs mere om mine haveplaner her.

Besøget varer omkring 1,5-2 timer og koster 3.900 kr. inkl. moms. Hertil kommer et kørselstillæg på 7 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.250 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Er et inspirationsbesøg noget for jer?

 • Savner I ideer til hvordan I kan udnytte haven bedre?
 • Har I svært ved at få haven til at hænge sammen som en helhed?
 • Mangler der højde og afskærmning i haven?
 • Mangler I siddepladser i haven, så den kan nydes fra flere vinkler?
 • Har I svært ved at skabe stemning i havn, som gør den spændende?
 • Vil I gerne have flere rum i haven, så den ikke kan overskues på en gang?
 • Har I brug for mere struktur i haven, så den fremstår strammere?
 • Mangler I ro – eller frodighed i haven, så den passer til jeres personlighed?

Opfølgende inspirationsbesøg

Hvis jeg har besøgt din have før

Opfølgende inspirationsbesøg

Et opfølgende inspirationsbesøg er for dig, der allerede har haft besøg af mig tidligere.

Det kan være, at vi primært har talt om havens overordnede design ved første besøg. Ved et opfølgende besøg kunne vi så tale om beplantningen i haven.

Et opfølgende besøg kan også bruges på at tale om de mindre detaljer, når hovedlinjerne i haven er på plads. Det kan også være nye udfordringer eller spørgsmål, som er opstået i processen.

Et opfølgende besøg varer en time og koster 2.500 kr. inkl. moms. Hertil kommet et kørselstillæg på 7 kr. pr kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden pålægges et tillæg på 1.250 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Inspirationsbesøg