Inspirationsbesøg
Inspirationsbesøg
Inspirationsbesøg
Inspirationsbesøg

Inspirationsbesøg

Af havearkitekt Bonnie Hall

Godt havedesign

Der kan være mange forskellige årsager til, at en have ikke fungerer. Meget ofte er det den grundlæggende struktur, der mangler. Hvis de overordnede linjer ikke er på plads, så bliver haven aldrig harmonisk og smuk. På den anden side får en have ikke den rigtige stemning, hvis beplantningen ikke fungerer. Indholdet i havens bede er afgørende for havens stemning.

Det er således et samspil mellem struktur og beplantning, der udgør det gode havedesign.

Ved et havebesøg går vi din have igennem og taler om de udfordringer i haven, som du gerne vil have hjælp til. Det kan være problemer med den overordnede struktur i haven – fx. hvordan du kan skabe rum i din have. Det kan også være, at du savner højde i haven, men mangler ideer til hvordan du kan gøre det. Jeg kommer også gerne med forslag til beplantning – eller generelle råd om hvordan du skal beskære eksisterende træer og buske – eller generel pasning af din have.

Du bestemmer, hvad du gerne vil have mit input og ideer til.

Jeg tilbyder tre forskellige typer af inspirationsbesøg, som du kan læse om nedenfor.

Inspirationsbesøg UDEN skitse eller efterfølgende haveplan


Denne type inspirationsbesøg er en mundtlig gennemgang af din have, hvor vi taler om muligheder og ideer til indretningen af haven. Du tager som selv noter undervejs.

Det kan være, at du mangler ideer til hvordan du kan skabe flere rum i haven. Det kan være ideer til at skabe højde i haven eller vil afskærme mod uskønne kig. Det er også muligt, at du savner planteforslag til havens bede.

Denne type besøg er især velegnet, hvis du har en etableret have, som blot trænger til nogle justeringer. Du skal ikke forberede noget inden denne type inspirationsbesøg.

Besøget varer omkring 1,5-2 timer og koster 3.600 kr. inkl. moms. Hertil kommer et kørselstillæg på 6 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.000 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Inspirationsbesøg MED grovskitse


Ved besøget kommer jeg med forslag til, hvordan jeres have kan indrettes – og laver en målbar skitse til jer. For det meste kan jeg nå at skitsere designet for en hel have, men det afhænger af havens størrelse, designets detaljeringsgrad – og hvor forberedt du er på mit besøg.

Du skal have en tegning klar over jeres grund med indplacering af bygninger. Tegningen skal være i forholdet 1:100, dvs. at 1 cm. på papiret svarer til 100 cm. i virkeligheden. Du skal tegne alle bygninger ind, samt andre blivende elementer, som fx. store træer. Jo mere præcis din tegning er, des mere præcis bliver mit design.

Denne type inspirationsbesøg er især velegnet, hvis du ønsker forslag til ændringer i havens overordnede struktur/design.

Besøget varer 3 timer og koster 6.200 kr. inkl. moms. Hertil kommer et kørselstillæg på 6 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.000 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Indledende inspirationsbesøg MED efterfølgende haveplan


Der går altid et indledende inspirationsbesøg forud for en haveplan.

Ved besøget taler vi om jeres ønsker til havens indretning og stil.

Jeg kommer med nogle umiddelbare ideer til havens overordnede linjer og hvilke elementer, som ville passe til dine ønsker.  Jeg tager desuden fotos og video af din have til brug for haveplanens udarbejdelse.

Besøget er især velegnet, hvis du ønsker grundlæggende ændringer i din have. Et haveplan er det bedste redskab, hvis du har et nybygget hus – eller har overtaget en have, som du ønsker at lave ‘helt’ om. En haveplan er et gennemarbejdet design til din have. Læs mere om mine haveplaner her.

Besøget varer omkring 1,5-2 timer og koster 3.600 kr. inkl. moms. Hertil kommer et kørselstillæg på 6 kr. pr. kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden eller på helligdage pålægges et tillæg på 1.000 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Er et inspirationsbesøg noget for jer?

  • Savner I ideer til hvordan I kan udnytte haven bedre?
  • Har I svært ved at få haven til at hænge sammen som en helhed?
  • Mangler der højde og afskærmning i haven?
  • Mangler I siddepladser i haven, så den kan nydes fra flere vinkler?
  • Har I svært ved at skabe stemning i havn, som gør den spændende?
  • Vil I gerne have flere rum i haven, så den ikke kan overskues på en gang?
  • Har I brug for mere struktur i haven, så den fremstår strammere?
  • Mangler I ro – eller frodighed i haven, så den passer til jeres personlighed?

Opfølgende inspirationsbesøg

Hvis jeg har besøgt din have før

Opfølgende inspirationsbesøg

Et opfølgende inspirationsbesøg er for dig, der allerede har haft besøg af mig tidligere.

Det kan være, at vi primært har talt om havens overordnede design ved første besøg. Ved et opfølgende besøg kunne vi så tale om beplantningen i haven.

Et opfølgende besøg kan også bruges på at tale om de mindre detaljer, når hovedlinjerne i haven er på plads. Det kan også være nye udfordringer eller spørgsmål, som er opstået i processen.

Et opfølgende besøg varer en time og koster 2.300 kr. inkl. moms. Hertil kommet et kørselstillæg på 6 kr. pr kilometer fra 2860 Søborg.

Ved besøg i weekenden pålægges et tillæg på 1.000 kr. inkl. moms.

Ved besøg på Fyn og i Jylland tillægges desuden udgift til bro og færge.

Inspirationsbesøg